จดทะเบียน บริษัท จังหวัดพิจิตร

รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตร โทร.083-084-8701

รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตรทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพิจิตร
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังทรายพูน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะพานหิน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางมูลนาก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโพทะเล
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสามง่าม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทับคล้อ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสากเหล็ก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบึงนาราง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดงเจริญ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวชิรบารมี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930 โทรสาร. 0 5665 2891 phichit@dbd.go.th

เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้…

บริการของเรา : จัดตั้งบริษัท | แก้ไขบริษัท | รับปิดบริษัท | ปิดห้างหุ้นส่วน | แก้ไขห้างหุ้นส่วน | เลิกห้างหุ้นส่วน | แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด | รับทำบัญชี | จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | จดทะเบียนประกันสังคม | จดทะเบียนพาณิชย์ | จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า | ขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว | รับทำเว็บไซต์

บทความยอดนิยม : #จดจัดตั้ง บริษัท ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จดจัดตั้ง บริษัท ราคาถูก | #จดจัดตั้ง หจก. ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จดจัดตั้ง-หจก.ราคาถูก