จดทะเบียน บริษัท จังหวัดตาก

รับจดทะเบียนบริษัทตาก โทร.083-084-8701

รับจดทะเบียนบริษัทตากทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองตาก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านตาก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสามเงา
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ระมาด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าสองยาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่สอด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพบพระ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภออุ้มผาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังเจ้า

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546 tak@dbd.go.th

สาขาแม่สอด : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
เลขที่ 6/4 ถนนราชการดำริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 055-532404, 055-532405

เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้…

บริการของเรา : จัดตั้งบริษัท | แก้ไขบริษัท | รับปิดบริษัท | ปิดห้างหุ้นส่วน | แก้ไขห้างหุ้นส่วน | เลิกห้างหุ้นส่วน | แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด | รับทำบัญชี | จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | จดทะเบียนประกันสังคม | จดทะเบียนพาณิชย์ | จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า | ขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว | รับทำเว็บไซต์

บทความยอดนิยม : #จดจัดตั้ง บริษัท ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จดจัดตั้ง บริษัท ราคาถูก | #จดจัดตั้ง หจก. ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จดจัดตั้ง-หจก.ราคาถูก