การจดทะเบียน บริษัท ห้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารหลักฐานแนบจดทะเบียน บริษัท หจก. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(DBD)

1) ฟอร์มจากเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.dbd.go.th)

     – ฟอร์ม บริษัท (https://www.dbd.go.th/download-form/2)

     – ฟอร์ม หจก. (https://www.dbd.go.th/download-form/22)

2) สำเนาบัตรประชาชน(หน้า+หลัง) พร้อมเซ็นรับรอง ของผู้ก่อตั้งทุกคน คนละ  1 ชุด

3) แผนที่ตั้งบริษัท 1 ชุด

4) หากทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ต้องแนบหนังสือรับรองแสดงบัญชีเงินฝากจากธนาคาร(ตัวจริง)ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม ในจำนวนเงินไม่น้อยกว่าทุนที่จดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

5) กรณีมีชาวต่างชาติลงหุ้นด้วย  ต้องแนบหนังสือรับรองแสดงบัญชีเงินฝากจากธนาคาร (ตัวจริง) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทุกคน ในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าที่แต่ละคนชำระค่าหุ้น

เอกสารแนบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สรรพากร (RD)

1) แบบฟอร์ม ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1 อย่างละ 4 ชุด

2) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  1 ชุด

3) สำเนาเอกสาร จดทะเบียน บริษัท/หจก.ที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด 1 ชุด

4) เอกสารหลักฐานที่ตั้ง บริษัทฯ/หจก.

     – สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการใช้ หน้าแรก และหน้าบุคคลที่เป็นเจ้าบ้าน 1 ชุด

     – หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ ฉบับจริง 1 ชุด

     – กรณีเช่าสถานประกอบการ ต้องมีสัญญาเช่า ระหว่าง เจ้าของสถานที่เช่า กับ บริษัท/หจก ของท่าน ใช้สำเนาสัญญาเช่าจำนวน 1ชุด

     – สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ คือ สำเนาสัญญาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ที่ออกจากกรมที่ดิน และสำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด

     – สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าบ้าน/เจ้าของกรรมสิทธิ์  1 ชุด

     – แผนที่ บริษัทฯ/หจก. 1 ชุด

     – ภาพถ่ายที่ตั้งสถานประกอบการ 4-6 รูป จำนวน 1 ชุด

          >ถ่ายให้เห็นป้ายบริษัท/ห้าง และเลขที่บ้าน 1-2 รูป

          >ถ่ายให้เห็นลักษณะอาคารสำนักงานด้านหน้าทั้งหลัง 1-2 รูป

          >ถ่ายให้เห็นการทำงานภายในอาคารสำนักงาน 1-2 รูป

เรายินดี ให้คำปรึกษาและบริการ ด้าน ธุรกิจ จัดตั้ง บริษัท หจก. ทำบัญชี ภาษี ให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้แล้ววันนี้ ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.083-084-8701 หรือ Line id : @bizsme

“สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจในบริการ …โดยทีมงานมืออาชีพ”

เรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้…

เบอร์โทรติดต่อจดทะเบียนบริษัท
line id ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

ธุรกิจและบริการ : จัดตั้งบริษัท | แก้ไขบริษัท | เลิกบริษัท | จัดตั้งห้างหุ้นส่วน | แก้ไขห้างหุ้นส่วน | เลิกห้างหุ้นส่วน | แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท | ทำบัญชี | จด ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ประกันสังคมขึ้นทะเบียนนายจ้าง | ทะเบียนพาณิชย์ | ทะเบียนเครื่องหมายการค้า | ขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว | รับทำเว็บไซต์

บทความยอดนิยม : #จัดตั้ง บริษัท ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จัดตั้ง บริษัท ราคาถูก | #จัดตั้ง หจก. ด่วน 1 วัน เสร็จ | #จัดตั้ง-หจก.ราคาถูก